Послуги
Меню
×
© 2022 SMELO

Д о с т а в к а   з а м о в л е н н я

Доставка замовлення

  • Товар доставляється за допомогою електронної пошти. Конкретні терміни доставки можуть бути узгоджені Покупцем з оператором Call-центру при підтвердженні замовлення.
  • Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, не обмежена межами України.
  • Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
  • При доставці Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, зазначеному в замовленні в якості одержувача (далі Покупець і третя особа іменуються «Одержувач»). При неможливості отримання Замовлення, сплаченого за допомогою готівкового розрахунку, зазначеними вище особами, Замовлення може бути вручений особі, якій може надати відомості про замовленні.
  • Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем Замовлення підписи в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
  • Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих на себе зобов'язань, зазначених в пункті 5.4. цієї Угоди, при врученні передплаченого Замовлення особа, яка здійснює поставку Замовлення, має право зажадати документ, що засвідчує особу отримувача, а також вказати тип і номер наданого Одержувачем документа на даних квитанції до Замовлення. Продавець гарантує конфіденційність і захист персональних Одержувача.

Спасибі